Phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vì cuộc sống xanh – Innogreenlife 2022 (6)