Sản phẩm Cty CP Mỹ Lan đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022-12