Uncategorized
Uncategorized

Máy đóng gói khí cải tiến MAP – Phương pháp bảo quản tối ưu cho doanh nghiệp phân phối thực phẩm

H2: Hiện nay, tình trạng lãng phí lương thực và dư thừa chất bảo quản đang có xu hướng gia tăng. Để giảm thiểu tình trạng trên, RYNAN Technologies đã nghiên cứu và phát triển  hệ thống đóng gói ứng dụng giải pháp khí cải tiến. Với bộ máy đóng gói khí cải tiến RYNAN […]