Awards Events

Công ty Cổ Phần Mỹ Lan nhận bằng khen của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 07/11/2022

Kể từ khi bắt đầu vận hành đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Mỹ Lan đã có nhiều chính sách chăm lo đời sống nhân viên ngày một tốt hơn, điển hình là việc tham gia và đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho toàn thể nhân viên trong các năm vừa qua.Căn cứ Quyết định số 2303/QĐ-BHXH ngày 13/9/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về hoạt động tôn vinh các Doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của BHXH Việt Nam với các Doanh nghiệp. Trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cùng vòng nguyệt quế cho 190 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên cả nước.


Công ty Cổ phần Mỹ Lan là 01 trong 190 Doanh nghiệp tiêu biểu của cả nước, 01 trong 02 Doanh nghiệp duy nhất của Tỉnh Trà Vinh được xét duyệt sau khi trải qua các bước thẩm định hồ sơ trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2017-2021. Buổi lễ tôn vinh được diễn ra vào ngày 07/11/2022 vừa qua tại TPHCM.
Qua thành tựu trên cho thấy, Ban Lãnh đạo Công ty đã rất quan tâm đến các chính sách bảo hiểm, góp phần thực hiện – đảm bảo tương lai cho nhân viên và an sinh xã hội nước nhà.