Featured News

Mô hình 3 tại chỗ khiến doanh nghiệp mất hàng tỷ đồng mỗi tháng

Ông Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Lan cho biết để xong khâu xét nghiệm cho gần 400 công nhân, doanh nghiệp phải ngừng vận hành nửa ngày, trong talk Nguy Cơ.

https://www.youtube.com/watch?v=szK9_F13s8I