• Co-op Students Graduation class of 2012-08

 • Co-op Students Graduation class of 2012-07

 • Co-op Students Graduation class of 2012-06

 • Co-op Students Graduation class of 2012-05

 • Co-op Students Graduation class of 2012-04

 • Co-op Students Graduation class of 2012-03

 • Co-op Students Graduation class of 2012-02

 • Co-op Students Graduation class of 2012-01

 • Co-op Students Graduation class of 2011-03

 • Co-op Students Graduation class of 2011-02

 • Co-op Students Graduation class of 2011-01

 • Le tot nghiep 2009 04012014-011

 • Le tot nghiep 2009 04012014-010

 • Le tot nghiep 2009 04012014-009

 • Le tot nghiep 2009 04012014-007

 • Le tot nghiep 2009 04012014-006

 • Le tot nghiep 2009 04012014-005

 • Le tot nghiep 2009 04012014-004

 • Le tot nghiep 2009 04012014-003

 • Le tot nghiep 2009 04012014-002

 • Le tot nghiep 2009 04012014-001

 • Co-op Students-09

 • Co-op Students-09

 • Sinh Vien khoa 2009

 • Sinh Vien khoa 2009

 • Sinh Vien Tot Nghiep khoa 2008-005

 • Sinh Vien Tot Nghiep khoa 2008-005

 • Co-op Program

 • MDS2-2017

 • MLG2017

 • MDS2017

 • MLG2 front

 • MLG2 back

 • Cafeteria 2

 • MDS

 • MOP

 • MOP

 • MPM

 • MPM

 • Ho Thuy Ta

 • Ho Thuy Ta

 • Cafeteria

 • Hoi thao Cau Ca Tinh Nhan MLG 2017-03

 • Hoi thao Cau Ca Tinh Nhan MLG 2017-04

 • Hoi thao Cau Ca Tinh Nhan MLG 2017-02

 • Hoi thao Cau Ca Tinh Nhan MLG 2017-01

 • Hoi thao Mylan 2017-03

 • Hoi thao Mylan 2017-02

 • Hoi thao Mylan 2017-01

 • Hoi thao Marathon Mylan 2017-04

 • Hoi thao Marathon Mylan 2017-03

 • Hoi thao Marathon Mylan 2017-02

 • Hoi thao Marathon Mylan 2017-01

 • CK Tennis Mylan 2017-02

 • CK Tennis Mylan 2017-01

 • CK Cau long Mylan 2016-01

 • CK Bong da Mylan 2017-02

 • CK Bong da Mylan 2017-01

 • CK Bong chuyen Mylan 2017-02

 • CK Bong chuyen Mylan 2017-01

 • Marathon2017

 • Hoithao2017

 • Marathon-Mylan-05-12-2015-03

 • Marathon-Mylan-05-12-2015-02

 • Marathon-Mylan-05-12-2015-01

 • Tang qua Trung Thu 05092014-005

 • Tang qua Trung Thu 05092014-004

 • Tang qua Trung Thu 05092014-003

 • Tang qua Trung Thu 05092014-002

 • Tang qua Trung Thu 05092014-001

 • Truong tieu hoc Long Duc A

 • Truong tieu hoc Long Duc A

 • Tu thien 17012014

 • Tu thien Tra Cu 10012014-003

 • Tu thien Tra Cu 10012014-002

 • Tu thien Tra Cu 10012014-001

 • Marathon07122013-04

 • Marathon07122013-03

 • Marathon07122013-02

 • Marathon07122013-01

 • Marathon07122013

 • Tang cap cho con nhan vien Mylan

 • Tang cap cho hoc sinh ngheo

 • Tang cap cho hoc sinh ngheo

 • Tai tro nha

 • Health Care

 • Health Care

 • Trung Thu 18092013-02

 • Trung Thu 18092013-01

 • Environment Day 23112013 v2

 • Environment Day 23112013

 • Philanthropy

 • Sports

 • PropakVietnam2019-08

 • PropakVietnam2019-07

 • PropakVietnam2019-06

 • PropakVietnam2019-05

 • PropakVietnam2019-04

 • PropakVietnam2019-03

 • PropakVietnam2019-02

 • PropakVietnam2019-01

 • Van hoa doanh nghiep-07-12-2017-09

 • Van hoa doanh nghiep-07-12-2017-08

 • Van hoa doanh nghiep-07-12-2017-07

 • Van hoa doanh nghiep-07-12-2017-06

 • Van hoa doanh nghiep-07-12-2017-05

 • Van hoa doanh nghiep-07-12-2017-04v2

 • Van hoa doanh nghiep-07-12-2017-04

 • Van hoa doanh nghiep-07-12-2017-03

 • Van hoa doanh nghiep-07-12-2017-02

 • VNPRINTPACK2017-13

 • VNPRINTPACK2017-12

 • VNPRINTPACK2017-11

 • VNPRINTPACK2017-10

 • VNPRINTPACK2017-09

 • VNPRINTPACK2017-08

 • VNPRINTPACK2017-07

 • VNPRINTPACK2017-06

 • VNPRINTPACK2017-05

 • VNPRINTPACK2017-04

 • VNPRINTPACK2017-03

 • VNPRINTPACK2017-02

 • VNPRINTPACK2017-01

 • InterPack2017-2

 • InterPack2017

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 016

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 015

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 014

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 013

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 012

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 011

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 010

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 009

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 008

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 007

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 006

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 005

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 004

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 003

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 002

 • Drupa 2016 from May-31 to July-10 001

 • M-Art12-12-2015-03

 • M-Art12-12-2015-02

 • M-Art12-12-2015-01

 • Graph Expo 2015-September 13-16-2015-06

 • Graph Expo 2015-September 13-16-2015-05

 • Graph Expo 2015-September 13-16-2015-04

 • Graph Expo 2015-September 13-16-2015-03

 • Graph Expo 2015-September 13-16-2015-02

 • Graph Expo 2015-September 13-16-2015-01

 • VNPRINT PACK 2015-September 30-2015 to October 03-2015-07

 • VNPRINT PACK 2015-September 30-2015 to October 03-2015-06

 • VNPRINT PACK 2015-September 30-2015 to October 03-2015-04

 • VNPRINT PACK 2015-September 30-2015 to October 03-2015-03

 • VNPRINT PACK 2015-September 30-2015 to October 03-2015-02

 • VNPRINT PACK 2015-September 30-2015 to October 03-2015-01

 • Pack Expo 2015 Las vegas-September 28-30-2015-06

 • Pack Expo 2015 Las vegas-September 28-30-2015-05

 • Pack Expo 2015 Las vegas-September 28-30-2015-04

 • Pack Expo 2015 Las vegas-September 28-30-2015-03

 • Pack Expo 2015 Las vegas-September 28-30-2015-02

 • Pack Expo 2015 Las vegas-September 28-30-2015-01

 • VNPRINT PACK 2015-September 30-2015 to October 03-2015-05

 • SECC Print & Label 24 to 27-10-2012

 • SECC Print & Label 24 to 27-10-2012

 • SECC Print & Label 24 to 27-10-2012

 • SECC Print & Label 24 to 27-10-2012

 • Propak Asia Bangkok 12-16 June 2013-007

 • Propak Asia Bangkok 12-16 June 2013-007

 • Propak Asia Bangkok 12-16 June 2013-002

 • VNPackPrint 03 to 06 September 2013

 • VNPackPrint 03 to 06 September 2013

 • VNPackPrint 03 to 06 September 2013

 • VNPackPrint 03 to 06 September 2013

 • PackExpo2013 Las Vegas 23 to 25-09-2013 002

 • PackExpo 2013 Las Vegas 23 to 25-09-2013

 • TNMT

 • Bí Thư Long An

 • Bí Thư Đồng Tháp

 • Le Trao Giai BKHCN 2015-06

 • Le Trao Giai BKHCN 2015-05

 • Le Trao Giai BKHCN 2015-04

 • Le Trao Giai BKHCN 2015-03

 • Le Trao Giai BKHCN 2015-02

 • Le Trao Giai BKHCN 2015-01

 • Hiep hoi in VN 20150515-05

 • Hiep hoi in VN 20150515-04

 • Hiep hoi in VN 20150515-03

 • Hiep hoi in VN 20150515-02

 • Hiep hoi in VN 20150515-01

 • Fabrice Mauries

 • Nguyen Quan

 • Nguyen Thien Nhan

 • David Johnston-30

 • David Johnston-01

 • David Johnston