Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022 cho cô Nguyễn Thị Hồng Nghiệp-min