Gian hàng RYNAN Technologies Việt Nam tham gia ngày hội khởi nghiệp Trà Vinh 2022-1