Blog

Mylan Group – Doanh nghiệp sản xuất 3T

3T hay 3 tại chỗ là cách để các doanh nghiệp duy trì sản xuất khi đang thực hiện giãn cách xã hội. Vượt qua nhiều khó khăn doanh nghiệp vẫn cố gắng để cho các khu vực sản xuất được sáng đèn.